Geborgde Werkwijze Alcoholwet

Geborgde Werkwijze Alcoholwet (Nieuwe Alcoholwet 2021)

08-04-2023

 

Verantwoorde alcoholverkoop is voor Go Vino erg belangrijk, ook bij bezorging. Go Vino wil geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe door Go Vino invulling wordt gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij Go Vino wordt geborgd vanaf het moment van bestellen tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

  1. Hoe Go Vino, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling tot en met de bezorging;
  2. Hoe Go Vino ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijk en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van Go Vino;
  3. Hoe Go Vino controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

 

  1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Op 8 April¬†2023 hebben alle medewerkers van¬†Go Vino deze geborgde werkwijze schriftelijk ontvangen en zijn zij ge√Įnformeerd over de verplichtingen waaraan zij dienen te voldoen op basis van de Alcoholwet.

Het is bij online bestellingen verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar of ouder te zijn. Dit doet de koper door te bevestigen dat hij/zij ouder is dan 18 jaar voordat hij/zij verder kan op de website.

De koper c.q. ontvanger van de bestelling is verplicht zich te legitimeren wanneer hierom gevraagd wordt conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet. Indien deze hier geen gehoor aan kan dan wel wil geven, zal de bestelling niet overhandigd worden.

Bij levering door zowel een externe bezorgdienst als door onze eigen bezorgers zal te allen tijde een leeftijdscheck gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet.

Zowel de externe bezorgers als de eigen bezorgers van Go Vino controleren bij aflevering de geboortedatum aan de hand van het legitimatiebewijs dat de koper/ontvanger gereed houdt. Het is de koper/ontvanger verplicht zich op verzoek van de bezorger te legitimeren.

Een bestelling afleveren bij de buren dan wel de wijn achterlaten op een aangegeven plek is niet toegestaan. Het pakket zal in dit geval bij bezorging door de externe bezorgers of eigen bezorgers van Go Vino bezorgd worden op een afhaallocatie. De bestelling kan hier op vertoon van een geldig legitimatiebewijs afgehaald worden wanneer is bevestigd dat de koper/ontvanger de wettelijk vereiste leeftijd van ten minste 18 jaar heeft bereikt. 

Uw bestelling zal te allen tijde verzonden worden in speciaal voor bliktransport bestemde dozen waaruit duidelijk blijkt dat het om alcoholhoudende drank gaat. Ook zal bij het aanmaken van een verzendlabel de optie ‚ÄúLeeftijdscheck 18+‚ÄĚ geselecteerd worden zodat de bezorger weet dat het een leeftijdsgevoelige zending betreft. Door het selecteren van deze optie worden de opties ‚ÄúAlleen afleveren bij ontvanger‚ÄĚ en ‚ÄúHandtekening vereist‚ÄĚ ook automatisch geselecteerd, waardoor de pakketbezorger ervan op de hoogte is dat het pakket noch bij de buren afgegeven mag worden, noch op een aangegeven plek neergezet mag worden.

 

  1. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Alle medewerkers van¬†Go Vino die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en verzending van alcoholische dranken hebben het diploma Sociale Hygi√ęne behaald en zijn daarmee onder meer bekend met de wet- en regelgeving rondom de verkoop van alcoholische dranken.

Alle medewerkers van Go Vino die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en verzending van alcoholische dranken hebben daarnaast de geborgde werkwijze op 8 April 2023 zowel digitaal als schriftelijk ontvangen.

 

  1. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Ten minste éénmaal per jaar zal het gehele proces met alle daarbij behorende stappen worden gecontroleerd. Indien uit onze periodieke controle blijkt dat er niet volgens afspraak gewerkt wordt door eigen medewerkers of externe partijen, zal hier direct actie op ondernomen worden. Indien het een fout van een van onze medewerkers betreft zal deze opnieuw getraind worden om het proces op de juiste manier te doorlopen. Indien het een fout van een externe partij betreft zal deze partij op de hoogte gebracht worden van het gebrek en dit volgens het door hen bepaalde interne beleid corrigeren.

Indien tussentijds veranderingen in het proces om wat voor reden dan ook noodzakelijk zijn, zullen deze direct doorgevoerd worden en zullen alle medewerkers en indien van toepassing externe partijen hiervan digitaal op de hoogte gesteld worden. Medewerkers ontvangen tevens een vernieuwd fysiek exemplaar van het te doorlopen proces. Ook zal er indien nodig een training volgen om de nieuwe werkwijze te verduidelijken en eigen te maken.